Ceny právních služeb:

Advokátní kancelář účtuje ceny v souladu s advokátním tarifem /vyhláškou Min. spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, ve znění pozdějších předpisů/, a to zejména formou smluvní odměny podle počtu odpracovaných hodin na základě smluvního ujednání s klientem.

zpět