Ceny právních služeb:

Advokátní kancelář účtuje ceny v souladu s advokátním tarifem /vyhláškou Min. spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, ve znění pozdějších předpisů/, a to zejména formou smluvní odměny podle počtu odpracovaných hodin na základě smluvního ujednání s klientem.

Na žádost bude spotřebiteli vydán doklad o poskytnutí služby s uvedením data poskytnutí služby.
V případě reklamace služby vydá advokát písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel vyžaduje.

zpět