Občanské právo:

- zpracování smluv a jejich posouzení, právní poradenství, jednání mezi stranami, řešení sporných věcí smírem, sepis žalob
- poskytování právních služeb v oblasti práva nemovitostí, sepisování smluv (kupní, darovací, zástavní, nájemní, smlouvy o zřízení věcného břemene)
- poskytování právních služeb ve věcech výkonu rozhodnutí
- zastupování v řízení před soudy

zpět