Obchodní právo:

- poskytování právních služeb při jednání v obchodních věcech
- sepisování smluv
- zastupování při vymáhání pohledávek
- zastupování v řízení před soudy

zpět