Pracovní právo:

- poskytování právních služeb při jednání ve věcech pracovněprávních
- sepisování smluv
- zastupování v řízení před soudy

zpět