Rodinné právo:

- zastupování v rozvodovém řízení
- úprava péče o nezletilé děti
- úprava vyživovací povinnosti
- vymáhání dlužného výživného
- vypořádání a změny rozsahu společného jmění manželů
- zastupování ve sporech o určení otcovství

zpět