Trestní právo:

- obhajoba v trestním řízení
- právní zastoupení poškozených a zúčastněných osob
- právní zastoupení v
přestupkovém řízení

zpět