Advokátní kancelář

Mgr. Martina Charvátová


Advokátní kancelář poskytuje právní služby v těchto oblastech:

Občanské právo
Pracovní právo
Rodinné právo
Obchodní právo
Trestní právo

Kontaktní údaje:

Adresa:
Mgr. Martina Charvátová
advokátka
Advokátní kancelář
Horní nám. 3
2. patro, dv. č. 324
755 01 Vsetín

Telefon: 571 410 584
Fax: 571 410 584
E-mail: martina.charvatova@centrum.cz

Ceny právních služeb